Iegādāta glezna “Jāņtārpiņi zaļā kvadrātā. NY ” no Ellas Mežules personālizstādes “Es vēroju ātrus, vientuļus pūļus, tie man stāsta par saviem gausiem kosmonautiem”.
Mākslas darbs aplūkojams viesnīcas konferenču telpu vestibilā.

Par Ellu Mežuli
E.Mežule iepriekš studējusi Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā un LMA, savas zināšanas papildinājusi Īrijā un Itālijā. Viņas darbi ir tikuši izstādīti ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Īrijā, Beļģijā, Itālijā un citās valstīs. 2016. gadā saņēmusi Brederlo – von Sengbusch mākslas prēmiju, bet 2017. gadā – Valdemāra Tones stipendiju. Šobrīd turpina glezniecības studijas maģistrantūrā LMA. Paralēli studijām ir LMA Sestdienas skolas vadītāja, kā arī gleznošanas skolotāja Ķekavas mākslas skolā.